Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

P1090220          W okresie wakacji już od 12 lat Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy realizuje program organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pn.: ,, Wakacje 2017”.

 

 

 

           Dużym zainteresowaniem cieszą się różnorodne zajęcia plastyczne, techniczne prowadzone przez opiekunów świetlic oraz kolejna edycja warsztatów ekologicznych współfinansowanych przez ZGO w Gać o tematyce ,,Ekologiczna zabawka”. Nie brakuje również aktywności sportowej a dzieci bardzo chętnie uczestniczą w grze terenowej pn.: ,,Poszukiwacze zaginionego skarbu” i w rajdach rowerowych oraz zabawach na boisku.

             W dniu 7 lipca uczestnicy zajęć świetlicowych spotkali się w Domu Ludowym w Lubszy na Międzyświetlicowym Turnieju Sportowym o Puchar Wójta Gminy Lubsza. Udział w turnieju dał możliwość aktywnej rekreacji, rozwinął umiejętności sportowe i podniósł kondycję fizyczną dzieci. Dodatkowym atutem była możliwość poznania rówieśników, wspólna zabawa, co stworzyło także szansę dla odkrywania własnych uzdolnień.

Na boisku rywalizowało 13 drużyn w skład, których wchodziło 6 zawodników i opiekun świetlicy. Drużyny rozegrały 8 konkurencji min.: skoki w workach, rzuty piłką, bieg z szarfą, balon w parach - dostosowanych do kategorii wiekowej uczestników. Każda świetlica przyjechała z transparentem i hasłem dopingującym własna drużynę.

Po dokonaniu oceny i podsumowaniu punktów przez komisję w składzie :

Dominika Drozd, Joanna Leja, Paweł Fieszak i Szymon Dobrzański drużyny uzyskały następujące wyniki:

I miejsce – Świetlica w Szydłowicach

II miejsce – Świetlica w Dobrzyniu

III miejsce – Świetlica w Lubszy

Laureaci I miejsca otrzymali z rąk Wójta Bogusława Gąsiorowskiego Puchar a trzy zwycięskie drużyny nagrody sportowe.  

Wyróżnienia uzyskały drużyny ze świetlic wiejskich w: Tarnowcu, Śmiechowicach, Borucicach, Błotach, Piastowicach, Pisarzowicach, Rogalicach, Raciszowie, Roszkowicach i Czepielowicach .

Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały nagrody a zawodnicy drobne upominki i poczęstunek.

           W dniu 11 lipca dzieci i młodzież ze świetlic wspólnie wyjechały na ,, Piknik na Florydzie” – wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Brzegu oraz krytą pływalnię. Pomimo kapryśnej pogody doskonale bawiły się na strzelnicach, w namiocie policji i stoisku straży pożarnej a po przejażdżce wojskowym pojazdem i pływaniu po stawie łodziami posiliły się wspaniałą wojskową grochówką.

           Dzięki wsparciu akcji ,, Wakacje 2017’’ przez Wójta Gminy Lubsza wychowankowie zostali przeszkoleni przez wykwalifikowanego ratownika medycznego Pana Damiana Resiak z zakresu ,, Pierwsza pomocy w nagłych wypadkach”. Szkolenie edukacyjne i praktyczne dla wszystkich chętnych dzieci z Gminy Lubsza zostało przeprowadzone w dniu 14 lipca w Domu Ludowym w Lubszy i Świetlicy wiejskiej w Szydłowicach.

             Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlicowych w miesiącach wakacyjnych według harmonogramu podanego w każdej świetlicy wiejskiej. W planie programu znajdą się kolejne rajdy rowerowe i pikniki integracyjne, warsztaty: kulinarne, pergamano, porcelanowe, papierowa wiklina, wycieczka na ściankę wspinaczkową i do kina, warsztaty KRUS, turniej eurobussines, warsztaty szklane oraz zajęcia z bajkami terapeutycznymi w bibliotekach.