Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

24W dniu 10 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy odbył się VI Przegląd Piosenki Patriotycznej „Śpiewamy Tobie Polsko”.

 

 

 

Celem przeglądu było: wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego, wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcanie do wspólnych ponadpokoleniowych muzycznych spotkań. Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, podniesienie świadomości narodowej. W przeglądzie wzięło udział 23 uczestników ze szkół podstawowych z : Lubszy, Dobrzynia, Mąkoszyc, Czepielowic i Michałowic.

VI Przegląd Piosenki Patriotycznej rozpoczął się od przywitania wszystkich zebranych przez Panią Alicję Jakimowską – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy. Wśród widowni nie mogło zabraknąć uczniów ze szkół podstawowych, nauczycieli, dyrektorów, rodziców oraz zaproszonych gości, którzy dopingowali wszystkich uczestników. Każdy z wykonawców zaprezentował przygotowany przez siebie utwór muzyczny o tematyce patriotycznej. Uczestnicy przygotowani byli bardzo starannie. Wszystkie występy wzbudzały wiele emocji i wzruszeń. Na zakończenie na wykonawców czekał słodki poczęstunek. Na pamiątkę występu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział a szkoły dyplomy i nagrody za przygotowanie uczniów.