Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

IMG 3757W dniu 17 października 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubszy odbyło się spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem, podróżnikiem i autorem tryptyku Trzy żywioły: „Matuszka Rosija - pierwszy żywioł", „Niemcy - drugi żywioł", „Islandia - trzeci żywioł".

Podczas spotkania Roman Pankiewicz promował swoją najnowszą książkę pt. „Polski Żywioł", która nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas spotkania autor opowiedział czytelnikom o patriotyzmie, szacunku do symboli narodowych, a także przedstawił najważniejsze tezy związane z procesem odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W trakcie spotkania autor wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego oraz przybliżył wiele sylwetek sławnych postaci, które miały wpływ na losy naszego państwa. Na zakończenie spotkania autor podarował bibliotece swoją najnowszą książkę wraz z dedykacją oraz dokonał wpisu do kroniki.