Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

KonferencjaW dniu 21 maja 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu odbyła się V Konferencja Bibliotek Publicznych Powiatu Brzeskiego pod hasłem „Wybieram Książkę”. Organizatorami Konferencji były wszystkie biblioteki publiczne powiatu brzeskiego: MiGBP z Lewina Brzeskiego, MiGBP z Grodkowa, MBP z Brzegu, GBP z Lubszy, GBP z Olszanki, GBP Ze Skarbimierza, współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy.

Konferencję rozpoczęto od uroczystego powitania zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników przez Panią Beatę Zatoń-Kowalczyk dyrektor GOK w Lubszy.

W pierwszej części konferencji wystąpili zaproszeni goście: Pan Kordian Michalak z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z wykładem pt. „Promocja książki i biblioteki w mediach” następnie o „Książkach w Bibliotekach cyfrowych” opowiedziała Pani Katarzyna Pawluk ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Po krótkiej przerwie swój wykład pt. „Promocja książki w bibliotece” poprowadziła dr Anna Marchewka z Katedry Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzącą opcję Literatura popularna, badaczka twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny. Publikowała m.in. w „Lampie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Bluszczu”, „Midraszu”.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty w grupach „Jak rozmawiać z czytelnikiem o książce- jak recenzować książkę” poprowadzone przez Panią dr Annę Marchewkę. Wszyscy uczestnicy w ramach przygotowań do warsztatów przeczytali jedną z trzech wybranych książek.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe róże z krepiny wykonane przez Panią Izabelę Potaczało i Panią Marię Leja.

            Coroczne spotkania bibliotekarzy powiatu brzeskiego w ramach Konferencji Bibliotek Publicznych mają na celu spotkanie się wszystkich bibliotekarzy z powiatu, wymianę doświadczeń między bibliotekarzami, zaprezentowania swoich sukcesów i osiągnięć.