Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

IMG 5095Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy od początku wakacji realizował projekt pn. „15 zadań na 15-lecie Opolskiego w Unii Europejskiej.

 

 

 

            W projekcie wzięły udział dzieci i młodzież  z miejscowości Lubsza, Dobrzyń, Błota, Kościerzyce, Czepielowice, Szydłowice. W ramach zadania przeprowadzone zostały w bibliotekach  warsztaty edukacyjno-artystyczne  w czasie których dzieci i młodzież zdobyły wiedzę na temat 15 inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy Lubsza dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy projektu wykonali rysunki wszystkich projektów inwestycyjnych z terenu gminy Lubsza dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wśród prac nie mogło zabraknąć takich projektów jak: budowa  Domu Ludowego w Lubszy, budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowicach, budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza – aglomeracja Mąkoszyce, przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie.

             W dniu 11 sierpnia 2019  r. w świetlicy wiejskiej w Szydłowicach odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „15 zadań na 15-lecie Opolskiego w Unii Europejskiej”. Na wstępie wszystkich przybyłych gości i uczestników powitała Pani Alicja Jakimowska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Pan Bogusław Gąsiorowski Wójta Gminy Lubsza, Pani Jolanta Kuziemska Skarbnik Gminy Lubsza, Radni Gminy Lubsza, rodzice, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy Gminy Lubsza. Po krótkim podsumowaniu projektu nadszedł czas na wręczenie nagród przez Wójta Gminy Lubsza Bogusława Gąsiorowskiego dla wszystkich uczestników biorących udział w warsztatach. Po wręczeniu nagród nadszedł czas na  koncert zespołu „Bożenki” podczas którego wyśpiewane zostały polskie pieśni ludowe. Koncert zgromadził liczną widownię, która w skupieniu wysłuchała wzruszających pieśni utrzymanych w duchu patriotycznym. Na zakończenie wszyscy przybyli zostali zaproszeni do oglądania wystawy i na poczęstunek.