Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

IMG 6343Dzień Seniora to szczególne święto, poświęcone ludziom starszym, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Jednocześnie współcześni seniorzy to ludzie aktywni w swoim środowisku, którzy kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

            Na zaproszenie Wójta Gminy Lubsza Pana Bogusława Gąsiorowskiego do świetlicy wiejskiej w Czepielowicach w dniu 22 września 2019 roku przybyli seniorzy z miejscowości  Lubicz, Śmiechowice, Czepielowice oraz Nowe Kolnie.

            Rozpoczynając uroczystość Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy Pani Alicja Jakimowska przywitali i złożyli seniorom najlepsze życzenia  zdrowia, pomyślności oraz udanej zabawy. Podczas imprezy seniorom przygrywał zespół Bożenki, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło Księdza Dziekana  Adama Czternastka oraz sołtysów wsi: Czepielowice, Śmiechowice oraz Nowe Kolnie.

            W trakcie uroczystości Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski wręczył najstarszym seniorom Pani Janinie Bajdak oraz Panu Dionizemu Wasilewskiemu dyplomy, upominki i kwiaty a także złożył życzenia długich lat zdrowia i wszelkiej pomyślności. W trakcie części artystycznej seniorzy mogli wraz z zespołem zaśpiewać piosenki z lat młodości, a także skorzystać z ciepłego poczęstunku, kawy i ciasta. Obchodom Dnia Seniora towarzyszyły również tańce i zabawne kawały przygotowane przez zespół. Każdy z przybyłych Seniorów otrzymał od organizatorów w podziękowaniu za udział w uroczystości słodki upominek z pamiątkowymi życzeniami długich lat życia w zdrowiu

            Dzień Seniora to wyjątkowy czas podczas którego wszyscy Seniorzy mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać, wspominać dawne jak i teraźniejsze czasy. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy serdecznie dziękuje Wam drodzy Seniorzy za udział w uroczystość. Życzymy Wam więcej takich okazji do zabawy i byście nigdy nie tracili pogody ducha oraz zawsze chętnie korzystali ze wspólnych spotkań, które dla Was organizujemy.