Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

IMG 6485            Dzień Seniora to szczególne święto, poświęcone ludziom starszym, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.

 

Jednocześnie współcześni seniorzy to ludzie aktywni w swoim środowisku, którzy kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

Na zaproszenie Wójta Gminy Lubsza Pana Bogusława Gąsiorowskiego do świetlicy wiejskiej w Szydłowicach w dniu 6 października 2019 roku przybyli seniorzy z miejscowości  Szydłowice, Dobrzyń, Błota i Myśliborzyce.

            Rozpoczynając uroczystość Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy Pani Alicja Jakimowska przywitała i złożyła seniorom najlepsze życzenia  zdrowia, pomyślności oraz udanej zabawy. Podczas imprezy również Wójt Gminy Lubsza Pan Bogusław Gąsiorowski przekazał miłe słowa uznania naszym seniorom.

Uczestnikom uroczystości przygrywał zespół Bożenki, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło Księdza  Proboszcza Tomasza Luboińskiego oraz radnych i sołtysów wsi: Szydłowice, Dobrzyń, Błota.

            W trakcie uroczystości  Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski wręczył najstarszym seniorom  Pani  Danucie Abel oraz  Panu Piotrowi Drozd  dyplomy, upominki i kwiaty a także złożył życzenia długich lat zdrowia i wszelkiej pomyślności.

            W trakcie części artystycznej seniorzy mogli wraz z zespołem zaśpiewać piosenki z lat młodości, a także skorzystać z ciepłego poczęstunku, kawy i ciasta. Obchodom Dnia Seniora towarzyszyły również tańce i zabawne kawały przygotowane przez zespół.

            Każdy  z przybyłych Seniorów otrzymał od organizatorów  w podziękowaniu za udział w uroczystości  słodki upominek z pamiątkowymi życzeniami długich lat życia w zdrowiu .

            Dzień Seniora to wyjątkowy czas podczas którego wszyscy Seniorzy mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać, wspominać dawne jak i teraźniejsze czasy.

            Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy serdecznie dziękuje Wam drodzy Seniorzy za udział w uroczystość. Życzymy Wam więcej takich okazji do zabawy i byście nigdy nie tracili pogody ducha oraz zawsze chętnie korzystali ze wspólnych spotkań, które dla Was organizujemy.