Stobrawski Zielony Szlak zaprasza!

Data publikacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza:

– mieszkańców

– przedsiębiorców

– organizacje pozarządowe

– ograny samorządów terytorialnych

do odwiedzenia punktów konsultacyjnych na obszarze wszystkich gmin Stobrawskiego Zielonego Szlaku!!

Dyżury konsultacyjne w gminach odbędą się w ramach realizacji czwartego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju – Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji LSR.

Punkty konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 667 983 637, 723 974 261 lub na e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl”

Polecamy

Polecane serwisy internetowe.